Examenul de Bacalureat sesiunea iunie-iulie

Probele scrise se vor sustine la Colegiul Agricol și de Industri Alimentară “Vasile Adamachi” Iași

Candidații se vor prezenta la Centrul de Examen până cel târziu la ora 8.15 și vor avea asupra lor:

  • pix/stilou cu pastă/cerneală albastră
  • Cartea de Identitate/Pașaport

NOTĂ: Pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia, se menține valabilitatea actelor de identitate expirate.

Cu o zi înainte de fiecare probă, verificați repartizarea în sălile de examen, la avizierul sau pe site-ul Centrului de Examen!!!

28 iunie 2021 – Limba și literatura română
29 iunie 2021 – Matematica
28 iunie 2021 – Biologia